گزارش هفتگی پیش دبستان تا پنجم

پیش دبستان

واحد کره زمین                      

اشنایی با واژه کره ،خاک،قاره ها،اقیانوس ها              

اشنایی با اهمیت زندگی روی کره زمین و کاربرد خاک و سنگ در زندگی انسان ها و موجودات دیگر      

اشنایی با دشت ها ،بیابان ،کوهستان ،جزیره    

اشنایی با فواید دریا ها      

ریاضی: شمارش و اندازه گیری /شمارش و تشخیص بیشترین و کمترین

صوت آموزی: شناسایی و تشخیص صدای ف در کلمات    

مشاغل :اشنایی با شغل فضانورد

پایه اول

فارسی: درس مهتاب تدریس شد.

ریاضی: تا آخر تم 18 تدریس شد.

علوم: کدام رنگ مناسب است.

پایه دوم

فارسى: درس فردوسى تدريس شد واژه سازى پسوند تَر و ترين تدريس شد.
رياضى: تا آخر فصل اندازه گيرى تدريس شد و تمرين ها انجام شد و تمرين اضافه در دفتر رياضى انجام شد.

علوم : درس سرگذشت دانه دوره شد و در مورد درس درون آشيانه صحبت شد.

پایه سوم

ریاضی:ادامه ی آموزش مساحت با انجام تمرین ها و فعالیت های مختلف و مرور فصل ۵ریاضی

فارسی:تمرین و تکرار دروس خوانده شده و ادامه ی آموزش درس۱۵(دریا)و انجام بخشی از فعالیت های خوانداری و نگارش آن

علوم:پرسش و پاسخ از درس ۹ و ۱۰(نیرو همه جا ۱و۲)و انجام پلی کپی سوالات تستی از دروس خوانده شده توسط دانش آموزان

اجتماعی:ادامه ی تدریس درس ۱۷(از خانه محافظت کنیم)با پخش بروشوری از آتش نشانی در کلاس و جلب توجه بچه ها به نکات ایمنی و رعایت آن

هدیه:ادامه ی تدریس درس۱۵(همسفر ناشناس)با هدف آشنایی با ویژگی های امام سجاد(ع)و انجام بخشی از فعالیت های آن

اجرای برنامه ای به مناسبت بزرگداشت دهه ی فجر توسط دانش آموزان پایه سوم

(شهادت بانوی دو عالم ،حضرت فاطمه (س)بر شما تسلیت باد.)

پایه چهارم

ریاضی تا آخر صفحه 103تدریس شد تمرینهای تو سط دانش آ مو زان حل و تصحیح شد

علوم بدن انسان یک تدریس شد
هدیه درس 12 توضیح داده داده شد
سوال داده شد
فارسی فعل مفعول فاعل توضیح داده شد
اجتماعی درس 14توسط دانش آ مو زان توضیح وپاورپوینت آماده شد.

پایه پنجم

رياضى:جمع اعشارى تدريس وتمرین شد .

فارسى : درس شجاعت تدريس گرديد.

علوم :كارها آسان مى شود (١) تکمیل وتوضیحات لازم جهت رفع اشکال انجام شد .

هديه :فعالیت های درس و پرسش ازدرس خورشيد پشت ابر انجام شد.

اجتماعى : تکمیل تدرس درس مدينه شهرپيامبرانجام شد. .