اهدای جوایز از کمد جوایز

امروز کمد جوایز باز شد و از پیش دبستان، نوآموزان جوایز را با انتخاب خود دریافت نمودند.

گزارش تصویری