سال تحصیلی 1400-1399 دبستان دکتر هشترودی بعلت شیوع کرونا امسال متفاوت برگزار شد.

به امید موفقیت تمام فرزندان این مرز و بوم