فاطمه شعبانی

سمت: مدير دبستان

مدرك تحصيلي: لیسانس آموزش ابتدایی

سابقه كاري:40 سال سابقه كار آموزشي و پژوهشي و سال­ ها تدريس 

تلفن داخلی: 100

سمیرا دولت دوست

سمت: مربی پیش دبستان

سعیده شریفی اصل

سمت: آموزگار پایه اول  111

مریم افشار

سمت: آموزگار پایه اول 112

مرضیه کاشانی

سمت: آموزگار پایه اول 113

سعیده نجفی

سمت: آموزگار پایه دوم 121 و 122

محدثه مقیمی

سمت: آموزگار پایه دوم 121 و 122

سهیلا مظفری

سمت:آموزگار پایه سوم 131

زهرا ایمانی

سمت: آموزگار پایه سوم 132

مریم نیکوئی

سمت: آموزگار پایه چهارم  141 و 142 و 143 

سوسن یوسفی

سمت: آموزگار پایه چهارم 141 و 142 و 143 

نرگس رحیمی

سمت: آموزگار پایه پنجم 151 و 152 و 153

مطهره حسینی

سمت: آموزگار پایه پنجم 151 و 152 و 153

لیدا صلاحی

سمت: آموزگار علوم و تفکر و پژوهش پایه ششم و تحقیق و پژوهش پایه چهارم و پنجم.

نرگس زواره محمدی

سمت: آموزگار ریاضی پایه ششم و ریاضی پیشرفته پایه پنجم

مختار پولادرگ

سمت:آموزگار ادبیات پایه ششم

نازنین اکار

سمت: آموزگار زبان

کتایون رعیت خواه

سمت: آموزگار زبان

لیلا نصیری

سمت: آموزگار زبان

سالومه واحدی

سمت: آموزگار زبان

فاطمه عباسی

سمت: آموزگار قران

سهیلا مقدمی

سمت: آموزگار هدیه

طاهره سرکرده

سمت: آموزگار خط

منصوره صادقی

سمت: آموزگار آزمایشگاه

محمد تقی پور

سمت: مسئول گروه هنر و آموزگار هنر پایه ششم

راضیه ایرانپور

سمت: آموزگار هنر 

فاطمه آهنکار

سمت: آموزگار هنر 

مینا قهرمانی قدر

سمت: آموزگار هنر 

کادر اجرایی:

رقیه سلیقه دار

سمت: معاون آموزشي

 مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

حشمت میرعلی اکبر

سمت: معاون بهداشت مجتمع

مدرك تحصيلي: کارشناسی پرستاری

منصور حسینیانفر

سمت: معاون فرهنگي و پرورشي

مدرك تحصيلي : کارشناسی

سپیده رحیمی

سمت: معاون پایه ششم و هوشمند سازی

مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد

فاطمه چراغی

سمت: معاون پايه پنجم و سوپروایزر زبان

مدرك تحصيلي: کارشناسی 

فاطمه احمد یارندی

سمت: معاون کلاس های 113 و 123

مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد

اعظم خوئینی ها

سمت: معاون پايه دوم (121 و 122)، چهارم

مدرك تحصيلي: کارشناسی 

سارا مقدمی

سمت: مسئول پایه اول (111 و 112) و پیش دبستان

مدرك تحصيلي: کارشناسی 

معصومه قاسم بیاتی

سمت: معاون پایه سوم و معاون اجرایی

مدرك تحصيلي: کارشناسی